Τίποτα καλυτερο απο λιγη περιπέτεια στην οδήγηση!

Ιωνίας 20, 57009

Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310-550424, 2310-513334

fax:2310-550768

email:info@kefales.gr