Τίποτα καλυτερο απο λιγη περιπέτεια στην οδήγηση!

Δημοσθένους 12, 54628

Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310-550424, 2310-513334

fax:2310-550768

email:info@kefales.gr