Τηλέφωνα: 2310-550424

2310-513334

Φαξ: 2310-550768

Θεσσαλονίκη, 57009

Ιωνίας 20 (στροφή Πόντου)

Δημοσθένους 12, 54628

Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310-550424, 2310-513334

fax:2310-550768

email:info@kefales.gr