Όροι Εγγύησης και Χρήσης

Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια 12 μηνών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΑΚΟ, ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Η εγγύηση ΚΑΛΥΠΤΕΙ  κάθε κατασκευαστικό λάθος  που αφορά την κυλινδροκεφαλή.

Η εγγύηση καλύπτει την κυλινδροκεφαλή και μόνον  η οποία φέρει τον ίδιο σειριακό αριθμό που αναγράφεται στο παραστατικό.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά στον σειριακό αριθμό της κυλινδροκεφαλής και στο αναγραφόμενο του παραστατικού, παρακαλώ επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με την εταιρία για επισήμανση και διόρθωση, για την αποφυγή απώλειας της εγγύησης.

Επισήμανση: η εφαρμογή της κυλινδρικεφαλής συμβάλλει τα μέγιστα για την καλή λειτουργία της και είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία της επισκευής.

Για την ενεργοποίηση της εγγύησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή της  να γίνει από πιστοποιημένο συνεργείο και να τηρηθούν ΑΥΣΤΗΡΩΣ οι απαιτούμενες εργοστασιακές ρυθμίσεις του εκάστοτε κατασκευαστή αυτοκίνητου.

Απαραίτητος καθίσταται ο έλεγχος και η επισκευή  των παρελκόμενων ανταλλακτικών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καλή λειτουργία της καινούργιας κυλινδροκεφαλής, όπως beck, εκκεντροφόροι, ιμάντες, ψυγείο , κολάρα κτλ.

Απαραίτητη η χρήση καινούργιων φλαντζών και σύσφιξη κατά τις αυστηρές προδιάγραφες  όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή σχετικά με κιλά, μοίρες, κυκλική φορά σύσφιξης, χρόνος ανακούφισης και επανασύσφιξης.

Η εγγύηση ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ κάθε ανθρώπινο σφάλμα.

Η εγγύηση ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ άμεσα σε περίπτωση που πλανιστεί η κεφαλή πριν τη τοποθέτηση ή αλλες μηχανουργικες ερασιες τροποποιησουν καθ`οποιοδηποτε τροπο

Α)Είτε κατά την τοποθέτηση, λόγω  παράκαμψης των τεχνικών προδιαγραφών του εργοστασίου, μη χρήση κατάλληλων εργαλείων όπως δυναμόκλειδο/μοριόμετρο ή άλλη τεχνική αμέλεια που δε συνάδει με τις εργοστασιακές προδιάγραφες.

Β) Την κακή χρήση, όπως οδήγηση χωρίς αντιψυκτικό, με κομμένο κολάρο ή άλλη ελλιπής συντήρηση που έχει άμεση συσχέτιση με την καλή λειτουργία της κυλινδικεφαλής και του συνόλου του κινητήρα.

Τυχόν προβλήματα που θα προκληθούν από μη ορθή χρήση της κεφάλης σύμφωνα με τον κατασκευαστή, π.χ. αγωνιστική χρήση, παραποίηση ή άλλη μετατροπή, θέτει την κυλινδρικεφαλή ΑΜΕΣΑ εκτός εγγύησης

Εκτός εγγύησης παραμένει εάν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά τα οποία δεν είναι συμβατά με την εκάστοτε κυλινδροκεφαλή.

Η επιστροφή είναι δυνατή μέσα σε 14 μέρες από την αγορά του για οποιοδήποτε λόγο ως ορίζει ο νόμος, εάν η συσκευασία δεν ανοιχτεί και επιστραφεί στην ίδια ακριβώς εμπορική κατάσταση που παρελήφθη.

Σε περίπτωση που το δέμα έρθει σε κατεστραμμένη συσκευασία και υπάρχει υποψία βλάβης του του ανταλλακτικού,  παρακαλώ να μην παραληφθεί από τον μεταφορέα και να επιστραφεί άμεσα για αντικατάσταση. Εφόσον παραληφθεί και ανοιχτεί η ευθύνη μετατοπίζεται στον καταναλωτή.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων  για οποιοδήποτε λόγο, ή θα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία και στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, με όλα τα παρελκόμενα που απεστάλησαν όπως. αρχική συσκευασία καθαρή από γράσα και όχι σκισμένη, ανταλλακτικά μη χρησιμοποιημένα και καθαρά από κόλλες, φλάντζες, γράσα, καυσαέρια κ.α.  εάν έχει πλυθεί για  οποιοδήποτε λόγο δε θα πρέπει να έχει σημάδια οξείδωσης, τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία θα πρέπει να επιστραφούν στο ακέραιο και στην ίδια κατάσταση που περιγραφικέ ως άνωθεν.

Επιστροφή χρημάτων γίνετε μόνο στη περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος ή η αντικατάσταση του με το ίδιο ή με άλλο προϊόν της ίδιας αξίας.

Σε αντίθετη περίπτωση δύναται η επιστροφή να μην ολοκληρωθεί ή να υπάρξει απομείωση ανάλογα με την κατάσταση της επιστροφής.

Σε περίπτωση που η κυλινδροκεφαλή έχει τοποθετηθεί ακόμα και χωρίς να έχει δουλέψει,  δύναται να μην ολοκληρωθεί η επιστροφή ή θα υπάρξει απομείωση ανάλογα με την κατάσταση που θα επιστραφεί, κατόπιν ελέγχου.

Τα μεταφορικά βαρύνουν τον καταναλωτή σε κάθε περίπτωση.

Ιωνίας 20, 57009

Θεσσαλονίκη

τηλ: 2310-550424, 2310-513334

fax:2310-550768

email:info@kefales.gr