Συσφίξεις

Mercedes

Mitsubishi

Nissan

Suzuki

Toyota

Rover

VW

Mazda

WL 12v

WE 16v

RF

R2

F6

F8

 

Mercedes

4D56

4D56 16v

4M40

4M41

4M42

Mitsubishi

OM611

OM646

OM612

Nissan

TD25 

TD27

YD25

YD25 CR

GA14

GA16

Suzuki

G13B

G16B

M13A

M16A

Toyota

2L-T

3L-T

5L-T

2Y

4Y

5K

Rover

14K

16K

18K

VW

ABL

AAB

1X

BRS